Rychlostní index pneumatiky

Je maximální rychlost, při které může pneumatika nést hmotnost určenou indexem nosnosti za daných specifických podmínek. Rychlostní index pneumatik se značí zkratkou SI (Speed Index).

Rychlostní index je označován velkými písmeny, kde každému označení náleží maximální rychlost v km/h. Na vozidle je možno použít pouze takové pneumatiky, které mají minimální rychlostní index uvedený v technickém průkazu vozidla.

V následující tabulce jsou uvedeny rychlostní indexy(SI) a odpovídající maximální rychlost(km/h):

SI Max. rychlost [km/h]
A1 5
A2 10
A3 15
A4 20
A5 25
A6 30
A7 35
A8 40
B 50
D 65
E 70
G 90
J 100
K 110
SI Max. rychlost [km/h]
L 120
M 130
N 140
P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
U 200
H 210
V 240
W 270
Y 300
ZR >240