Evropské značení pneumatik - energetický štítek

Iniciativa vychází z návrhu Evropské komise v roce 2008 a je součástí akčního plánu pro energetickou efektivitu. Akční plán by měl vést ke zlepšení energetické efektivity produktů, budov a služeb s cílem snížit spotřebu energie o 20% do roku 2020. Výrobci pneumatik pro osobní automobily, lehké i těžké nákladní automobily musí specifikovat spotřebu paliva, přilnavost za mokra a míru hluku. Nařízení Evropské komise(č. 1222/2009) je platné od listopadu roku 2012.

Evropským energetickým štítkem musejí být označeny všechny pneumatiky pro osobní, nákladní a lehké nákladní vozy. Nařízení označovat pneumatiky energetickým štítkem neplatí pro závodní pneumatiky, profesionální terénní a motocyklové pneumatiky. Dále platí, že štítkem musí být označeny pneumatiky vyrobené od 1. července 2012. Energetický štítek obsahuje informace o třech vlastnostech pneumatiky. Jedna se o valivý odpor pneumatiky, přilnavost za mokra a hlučnost(dB). Valivý odpor a přilnavost za mokra jsou hodnoceny písmeny od A po G, kde A značí nejlepší výsledek a G nejhorší. Podobné energetické značení se již řadu let používá u spotřebičů jako jsou například ledničky. Hlučnost pneumatiky je uvedena v decibelech.

 • Valivý odpor - vliv na spotřebu paliva
  Valivý odpor je síla působící proti směru jízdy pneumatiky. Pneumatika přispívá ke spotřebě paliva u osobních automobilů až o 20% a u automobilů nákladních až o 35%. Vlivem zatížení je pneumatika v místě kontaktu s vozovkou deformována a pohlcuje energii ve formě tepla. V tomto případě platí přímá úměra, takže čím více je pneumatika deformována, tím větší je valivý odpor a s tím spojená vyšší spotřeba paliva a emisí CO2. Na energetickém štítku se valivý odpor hodnotí na stupnici od A (nejlepší hodnocení) po F pro průmyslové vozy a G (nejhorší hodnocení) pro osobní automobily. Rozdíl mezi jednotlivými stupni je u pneumatik pro osobní automobily od 2,5% - 4,5% a u pneumatik pro nákladní automobily 5% - 8%.  

 • Přilnavost za mokra - brzdná dráha
  Přilnavost za mokra určuje rozdíl v brzdné dráze vozu. Existují i jiné parametry, které jsou důležité z hlediska bezpečnosti, ale jako nejlepší prvek pro porovnání různých typů pneumatik byla vybrána právě přilnavost za mokra. Na energetickém štítku se přilnavost hodnotí stejně jako valivý odpor tzn. stupnicí od A (nejlepší hodnocení = nejkratší brzdná vzdálenost) do G (nejhorší hodnocení = nejdelší brzdná vzdálenost). U osobních automobilů znamená rozdíl mezi jednotlivými stupni brzdnou dráhu kolem 3 až 6 metrů při 80km/h. Kratší brzdná vzdálenost znamená celkově lepší přilnavost pneumatiky na mokrém povrchu.
   

 • Hlučnost - vnější hlučnost pneumatiky
  Hlučnost znamená vnější hlučnost pneumatiky uvedenou v decibelech(dB). Jedná se o hluk, který pneumatika produkuje při kontaktu s vozovkou. Kromě číselné hodnoty hluku v decibelech, pozorujeme u štítku i počet zvukových vln u reproduktoru.
  Pneumatiky jsou rozděleny do 3 tříd: 1 černá zvuková vlna = 3dB méně než budoucí přísnější evropské limity, 2 černé zvukové vlny = již v souladu s budoucími evropskými limity, 3 černé zvukové vlny = v souladu se současnými evropskými limity.