Skladování pneumatik

Jestliže skladujeme pneumatiky a chceme aby nám i po čase sloužily, měli bychom dodržovat jisté zásady skladování. Při špatném skladování můžeme pneumatiky nenávratně poškodit.

Pokud chceme skladovat již použité pneumatiky, měli bychom je po odmontování z vozidla očistit od nečistot, kamínků a štěrku. Dobré je si označit pozici pneumatiky (např. křídou), kde byla namontovaná (např. LP = levé přední kolo, PZ = pravé zadní kolo). Pneumatiky skladujeme na suchém, chladném a tmavém místě bez průvanu aby nedocházelo k předčasnému stárnutí. Nežádoucí je například nadměrný sluneční svit, teplo a průvan. Při nežádoucích podmínkách při skladování pneumatik se mohou na pneumatikách objevit drobné trhliny na povrchu. Skladovaná pneumatika by dále neměla přijít do styku s produkty ropného původu (olej, pohonné hmoty, mazadla apod.). Tyto látky zbavují pneumatiky eleastické vlastnosti vulkanizátu.

Rozlišujeme také způsob skladování pneumatik na discích a bez disků. Pneumatiky na discích se skladují poskládané na sobě nebo zavěšeny. Pneumatiky bez disků se skladují postaveny vedle sebe. Navíc se doporučuje alespoň 1x za 14 dní pneumatiky pootočit aby nedocházelo k deformacím.